Bladlunds_A

Bladlunds Olje AB

Hemsida: https://bladlunds.se

Vår Historia
Harry Bladlunds Olje AB bildades 1959 i Norrtälje av Harry Bladlund. Bolaget har i över 60 år försett Roslagsbor med Diesel, Eldningsolja, Pellets, smörjmedel och andra petroleumprodukter.

Vi har 100 000-tals produkter i vårt sortiment och kan i princip leverera vilken petroleumprodukt som helst. Söker du efter något speciellt så får du gärna kontakta oss (se fliken Kontakt), vi gillar utmaningar!

0176-153 00

Start