go╠erlapla╠etslageri_2021

Görla Plåt

Hemsida:

Görla Plåtslageri är ett erfaret företag inom plåt och takbranschen. Företaget startades år 1994 i Norrtälje. Vi utför alla arbeten inom branschen.

Vi har sakkunnighetsbevis i taksäkerhet, nummer 2002-113.

Gösvägen 3
761 41 Norrtälje
Telefon: 0176-141 45
Fax: 0176-141 12