hoppetgruppen_2021

Hoppetgruppen

Hemsida:

Välkommen till Hoppetgruppen

Insatser för barn, unga och vuxna som är i behov av placering på HVB-hem, i konsulentstödda familjehem eller jourhem, skyddat boende eller i stödboende.

Vår jour är bemannad dygnet runt.
Du når oss på journummer 010-209 90 09

HVB-Hem

Vi har två små fina HVB-hem som vi är väldigt stolta över! Hemmen heter Fågelbo HVB och Haga HVB

Läs mer om våra HVB-hem

Familjehem

Ett familjehem är en familj eller person som tar hand om ett barn eller ungdom som inte kan bo hos sina föräldrar.

Läs mer om Familjehem

Andra Boenden

Skyddat boende, Jour- och akutplacering eller Integrationsboende.
Vi täcker behovet!

Läs mer om boenden

HVB och Familjehem – Välkommen till Hoppetgruppen

C/O Wahlbäck och Hammarström
Box 143
761 21 Norrtälje

Jour dygnet runt: 010-299 90 09
Fax: 010-333 45 03
E-post: info@hoppetgruppen.se