51’ laCactus

HD chopper,
107 Ultima, 5-4 sputhe trans
Fogell ram, järnhästen krone med 32” over Tolle ben.
lakk/pinstriping av eier

Tore Glærum, Surnadal, Norge