”The Mighty Knuckel”

Harley EL42 moderniserad bobber med S&S 93”, BDL belt/koppling, WX tank, förminskad Pannasadel, VL springer

Per Brahn